TUK hallituksen kokous 30.3.2022 päätökset

VUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN

Hallitus pyysi Helsingin kaupungilta tapaamista vuokrakasopimusneuvotteluja varten. Tapaamispyyntöön vastattiin, että tapaamista ei ole nyt syytä järjestää vaan sopimusta jatketaan 30.4.2023 asti ja varsinaiset vuokrasopimusneuvottelut siirtyvät kevääseen 2023. Syyksi ilmoitettiin Helsingin kaupungin haluavan arvioida kokonaisuutena talviuintimahdollisuudet sekä tehdä mahdollisia muutoksia sen järjestämisessä.

Hallitus päätti toimia Helsingin kaupungin ilmoittamalla tavalla sekä kutsua kaupungin virkamiehiä käymään Ouritissa kerhon toimintaan perehtymistä varten.

INVESTOINNIT JA HANKKEET

Koska TUK:n vuokrasopimuksen jatko selviää vasta keväällä 2023, hallitus päätti jäädyttää kaikki investointihankkeet siihen saakka. Näin ollen vuosikokouksessa päätettyjä hankkeita (puusaunahanke, laiturin kaiteiden uusiminen ja laiturin lämpölaatat) ei toteuteta vuonna 2022 vaan ne otetaan uudelleen käsittelyyn vuoden 2023 vuosikokouksessa.

KEVÄTTALKOOT

Hallitus päätti järjestää Ouritissa perinteiset kevättalkoot la 7.5. klo 11 alkaen.

TUK hallitus

error: Tämä sivuston kaikki sisältö on kopiosuojattu !