Tietosuojaseloste

TALVIUIMARIENKERHO RY:N JÄSENREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterin pitäjä
Talviuimarienkerho ry
PL 718 00101 HELSINKI, hallitus(a)tuk.fi
09 445 140
www.tuk.fi

2. Yhteyshenkilöt
Tarja Meriläinen
Tarja(a)tuk.fi
0400 620 025

3. Rekisterin nimi
Talviuimarienkerho ry:n jäsenrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on jäsenten henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana. Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään jäsenten henkilötiedot, yhteystiedot, laskutustiedot ja henkilön jäsenyyden laatu yhdistyksessä

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenet ilmoittavat itse rekisteriin tallennettavat tiedot ilmoittautumislomakkeella tai suullisesti rekisterin pitäjälle.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterin henkilötietoja käsittelevät jäsenrekisterin hoitaja ja tarpeen vaatiessa muut hallituksen jäsenet.

8. Tietojen siirto EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA -maiden ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja säilytetään jäsenrekisterin pitämässä tiedostossa. Tiedosto on tietokoneella salasanan takana ja tietokone on suojattu palomuurilla. Paperilomakkeilla kerätyt tiedot säilytetään omassa kansiossaan jäsenrekisterin pitäjän kotona. Arkaluonteiset tiedot hävitetään heti, jos henkilön jäsenyys päättyy. Muista tiedoista säilytetään kirjanpitoon ja arkistointiin tarvittavat tiedot. Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

10. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi.
Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, muokata tai pyytää poistettavaksi omia tietojaan. Tiedot näytetään vain kyseiselle henkilölle. Pyytäjän henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen näyttämistä.

11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 15.8.2018.