Hallituksen päätökset syyskuun 2020 kokouksesta

TUK:n hallituksen syyskuun kokouksessa päätettiin seuraavista asioista:

  • Saunan aukioloa kaikkina viikonpäivinä jatketaan lokakuun loppuun asti. Myös tehostettu siivous jatkuu. Hallitus seuraa koronatilanteen etenemistä ja on tarvittaessa valmis nopeisiin toimenpiteisiin.
  • Vierailijakieltoa päivitetään niin, että jatkossa jäsenet voivat tuoda kanssaan samassa taloudessa asuvan vierailijan (enintään yksi vieras per jäsen) mukanaan sillä edellytyksellä, että vierailijan nimi kirjataan keittiön pöydällä olevaan vierailijavihkoon ja vierailijamaksu maksetaan. Samassa taloudessa asuvien vierailijoiden tuomisen ei katsota merkittävästi lisäävän korona-altistusta. Muiden vieraiden tuominen Ouritin alueelle on edelleen kielletty ja mikäli väärinkäytöksiä ilmenee, täysi vierailijakielto palautetaan välittömästi.
  • Perinteistä syysretkeä ei tänä vuonna järjestetä koronatilanteen vuoksi. Samasta syystä ei voida järjestää isoja syystalkoita. Hallitus huolehtii syystalkootöistä.
  • Talviuimarienkerhon uusiksi jäseniksi hyväksyttiin 17 saunajäsentä ja 2 uintijäsentä. Uusiin jäseniin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti ja perehdytys järjestetään mahdollisimman pian.
  • TUK:n hallitus pyrkii toimimaan jäsenistön parhaaksi. Otamme mielellämme vastaan palautetta ja kehitysehdotuksia. Lähetä palaute kirjallisena koko hallituksen sähköpostiosoitteeseen hallitus (a) tuk.fi. Tällöin kaikki hallituksen jäsenet saavat saman viestin ja palautteet sekä ehdotukset on helppo käsitellä.
  • Muistutamme kaikkia talviuimareita hyvien käytöstapojen ja saunarauhan tärkeydestä. Mukava ilmapiiri on meidän kaikkien vastuulla. Kunnioita toisia ja vältä muita ihmisiä loukkaavaa tai halventavaa puhetapaa. Pidetään Ouritsaari paikkana, jonne kaikkien on mukavaa ja turvallista tulla.