Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste
TALVIUIMARIENKERHO RY:N JÄSENREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterin pitäjä
Talviuimarienkerho ry
1738792-6
hallitus(a)tuk.fi
www.tuk.fi

2. Yhteyshenkilöt
Pekka Korpela
040 820 6770
hallitus@tuk.fi

3. Rekisterin nimi
Talviuimarienkerho ry:n jäsenrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on jäsenten henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana. Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen sääntöjen mukaiseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään jäsenten henkilötiedot, yhteystiedot, laskutustiedot ja henkilön jäsenyyden laatu yhdistyksessä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenet ilmoittavat itse rekisteriin tallennettavat tiedot ilmoittautumislomakkeella tai suullisesti rekisterin pitäjälle.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterin henkilötietoja käsittelevät jäsenrekisterin hoitaja ja tarpeen vaatiessa yhdistyksen hallituksen jäsenet. Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle ilman asianomistajan lupaa.

8. Tietojen siirto EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA -maiden ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja säilytetään Accountor -taloushallinnon sekä Google Workspace -SAAS järjestelmissä ja mahdollisesti jäsenrekisterin ylläpitäjän henkilökohtaisen tietokoneen tiedostossa. Järjestelmien suojauksesta vastaavat palvelujen tarjoajat.
Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

10. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi.
Pyydettäessä rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, muokata tai pyytää poistettavaksi omia tietojaan. Tiedot näytetään vain kyseiselle henkilölle. Pyytäjän henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen näyttämistä.

11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta päivitetään sisällön tai lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 16.9.2021.

error: Tämä sivuston kaikki sisältö on kopiosuojattu !