KUTSU TALVIUIMARIENKERHO RY:N 2024 VUOSIKOKOUKSEEN

Aika: 28.2.2024 klo 18
Paikka: Cafe & Bistro Hiezu
Hiekkarannantie 11, 00100 Helsinki

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen. 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

3. Järjestäytyminen; 

a. valitaan kokouksen puheenjohtaja 
b. valitaan kokouksen sihteeri 
c. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina. 

4. Esityslistan hyväksyminen. 

5. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023. 

6. Toiminnantarkastajan lausunnon kuuleminen. 

7. Päätetään tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. 

8. Esitys uudesta hallituksesta. 

9. Päätetään hallituksen jäsenten (3) valitsemisesta erovuoroisten Jan Ott, Paul Fletcher ja Sanna Autere tilalle. 

10. Esitys toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta, jäsenmaksujen ja liittymismaksun suuruudesta sekä hallituksen jäsenten, toimihenkilön sekä toiminnantarkastajan palkoista ja palkkioista. 

11. Päätetään jäsenmaksujen ja liittymismaksun suuruudesta. 

12. Päätetään hallituksen jäsenten, saunamajurin sekä toiminnantarkastajan palkoista ja palkkioista. 

13. Päätetään toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vahvistamisesta.

14. Päätetään yhdistyksen sääntöjen

“3§ Jäsenten valinta: Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä kahden jäsenen suosittelema hyvämaineinen yksityishenkilö. Uuden jäsenen hyväksymisestä päättää hallitus. Hallituksen ei tarvitse perustella päätöstään, eikä siitä voi valittaa.”

kuulumaan:

3§ Jäsenten valinta: Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä hyvämaineinen yksityishenkilö. Uuden jäsenen hyväksymisestä päättää hallitus. Hallituksen ei tarvitse perustella päätöstään, eikä siitä voi valittaa.

15. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. 

16. Kokouksessa esiin tulleet muut asiat. 

17. Saukkopatsas 

18. Kokouksen päättäminen.

Hallitus

error: Tämä sivuston kaikki sisältö on kopiosuojattu !